Algemene voorwaarden

Gebruik maken van de functionaliteit van Koderen betekent dat u de onderstaande voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van Koderen als u deze voorwaarden niet accepteert.

Definities:
Koderen: De website die u nu bezoekt.
Gebruiker: Iedereen die gebruik maakt van Koderen. Dit omvat onder andere het toevoegen, melden en aanvullen van producten, alsmede het bezichtigen van de website.

Koderen besteedt veel zorg aan de informatie op de site en probeert de productinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De informatie die op Koderen wordt geplaatst is echter afkomstig van derden, welke zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Koderen kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van geplaatste informatie en draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid.

Ondanks de grote zorg die Koderen hieraan besteedt, kunnen productspecificaties en overige informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan.

Koderen zal nooit uitspraken doen over de overeenkomsten van producten behalve hun herkomst. Wanneer twee producten als combinatie naar buiten toe worden gebracht, bijvoorbeeld op de Spotlight pagina, dan betreft dit twee vergelijkbare producten van dezelfde fabrikant. Wij doen geen uitspraken over de inhoud en/of samenstelling van de twee producten en de mate waarin deze wel of niet verschillen.

Koderen is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan Koderen verantwoordelijk worden gehouden, voor welke geleden schade dan ook, welke voortvloeit uit de door haar gepubliceerde informatie of aan Koderen gelinkte websites.

Het gebruik van Koderen is voor eigen risico van de Gebruiker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via Koderen is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

Gedragscode voor normaal gebruik:
  • de Gebruiker andere gebruikers niet hindert of beperkt in het gebruik van de diensten die Koderen aanbiedt.
  • de Gebruiker geen onrechtmatige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, grievende, obscene, vulgaire en/of pornografische informatie plaatst, inclusief informatie die leidt tot of aanleiding geeft tot misdrijven of overtreding van de plaatselijk geldende wetten.
  • de Gebruiker geen laster informatie plaatst, geen ongewenste seksuele toespelingen maakt en geen racistische uitingen doet op Koderen.
  • de Gebruiker geen informatie of ander materiaal plaatst die inbreuk doet op rechten van anderen, inclusief inbreuk doet op privacy of het intellectuele eigendom zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende materiaal.
  • de Gebruiker geen materiaal plaatst dat virussen of ander schadelijke software bevat.
  • de Gebruiker geen advertenties plaatst en/of aanbiedingen doet voor commerciële doeleinden.
  • de Gebruiker anderen niet aanzet tot het doen van giften, lid worden van een organisatie of meedoen in illegale activiteiten.
  • de Gebruiker geen informatie plaatst met als enig doel het verkondigen van religieuze en/of politieke boodschappen, of het verspreiden van meningen over politieke en religieuze zaken.
Bij overtreding van een of meerdere gedragsregels kan uw account of ip-adres toegang worden ontzegd tot (bepaalde delen van) de website.

Door het plaatsen van teksten en foto's op Koderen geeft de gebruiker toestemming aan Koderen tot het gebruiken, reproduceren, aanpassen en publiceren van deze content.

Koderen stelt gegevens van de Gebruiker niet ter beschikking aan derden, tenzij Koderen hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Gebruiker handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met de gedragscode zoals gedefinieerd in de Algemene voorwaarden. Koderen heeft dit beleid nader omschreven in een aparte privacy verklaring.

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Lees deze voorwaarden na verloop van tijd door om op de hoogte te blijven van wijzigingen hierin.
Algemene voorwaarden - Privacy verklaring - Colofon - Adverteren?

Tooltip text